Unia Europejska - Projekty
Strona główna/Aktualności/Projekt edukacyjny: "Doświadczaj i eksperymentuj - innowacje i nauczanie oparte na eksperymencie w Szkole Podstawowej w Gołkowicach".

Projekt edukacyjny: "Doświadczaj i eksperymentuj - innowacje i nauczanie oparte na eksperymencie w Szkole Podstawowej w Gołkowicach".

17 Marca 2021

Loga: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Śląska oraz Unii Europejskiej

Tytuł projektu: Doświadczaj i eksperymentuj - innowacje i nauczanie oparte na eksperymencie w Szkole Podstawowej w Gołkowicach.  

Krótki opis projektu. Przedmiotem projektu jest wsparcie Szkoły Podstawowej w Gołkowicach w procesie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, który prowadził będzie do zwiększenia kompetencji 91 uczniów U (51K). Projekt wspierał będzie działania edukacyjne szkoły obejmujące zajęcia rozwijające i wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz zajęcie oparte o eksperyment z zakresu nauk przyrodniczych. W SP zmodernizowane zostaną pracownie dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyczna do nauczania metodą eksperymentu. Projekt prowadzi do osiągnięcia wskaźników obligatoryjnych (produktu i rezultatu). Realizowany będzie w okresie od 1.07.2021 r. do 30.06.2022 r. w SP w Gołkowicach w Gminie Godów (woj. śląskie.

Dyrektor szkoły, Waldemar Paszylka

do góry