Unia Europejska - Projekty
Strona główna/Aktualności/Zapraszamy do udziału w konkursach!

Zapraszamy do udziału w konkursach!

15 Listopada 2023

XXIV Powiatowy Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Złoty Wawrzyn” 2024

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Powiatowego Przeglądu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży ZŁOTY WAWRZYN 2024. Uczniów chętnych do wzięcia udziału w Przeglądzie prosimy o kontakt z nauczycielami języka polskiego.

Regulamin konkursu:

 1. Celem konkursu jest podkreślenie roli i rangi twórczości w życiu młodego pokolenia.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie powiatu wodzisławskiego szkół podstawowych, klas podstawowych i ponadpodstawowych, którzy nie przekroczyli 21 roku życia.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedłożenie trzech wierszy lub fragmentu prozy literackiej (nie więcej niż 3 strony czcionką 12 interlinia 1,5) obowiązkowo przesłane w pliku w formacie docx. 
 4. Uczestnik może wysłać tylko po jednym zestawie utworów w kategorii poezji i prozy. 
 5. Do każdej pracy konkursowej opatrzonej wyłącznie pseudonimem (obok godła konieczne jest podanie wieku autora i poziomu edukacyjnego) należy dołączyć osobny plik z informacją dotyczącą autora: godło, imię, nazwisko, wiek, klasa, dokładny adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. 
 6. Na konkurs nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach oraz ogłaszane drukiem w prasie czy też w wydawnictwach zwartych. 
 7. Termin nadesłania prac do 26 lutego 2024r.
 8. Jury konkursu pracować będzie w trzech zespołach, odpowiednich do trzech poziomów : szkoły podstawowe IV-VI, klasy VII i VIII oraz szkoły ponadpodstawowe; dokona przeglądu nadesłanych tekstów i wyłoni laureatów w kategorii poezji i prozy - (I)szkół podstawowych, (II) klas VII i VIII SP oraz (III) szkół ponadpodstawowych. 
 9. Ogłoszenie wyników Przeglądu odbędzie się w kwietniu 2024 roku.
 10. Finał Przeglądu odbędzie się w czerwcu na Gali Laureatów w siedzibie PODN w Wodzisławiu Śl.

Powiatowy Konkurs Czytelniczo-Fotograficzny "Ubierz się w książkę"

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych powiatu wodzisławskiego do udziału w VIII Powiatowym Konkursie Czytelniczo-Fotograficznym "Ubierz się w książkę"

 • Technika i format prac: należy wykorzystać metodę (technikę, zjawisko) sleeveface i wykonać plakat-zdjęcie w formacie min. A3 (w formie wydruku oraz pliku przesłanego drogą elektroniczną).
 • Do pracy należy dołączyć przygotowaną przez autora plakatu - zdjęcia krótką recenzję książki wykorzystanej do przygotowania pracy.
 • Wymagania techniczne recenzji: max 1 strona A4,czcionka Times New Roman, wielkość 12 
 • Sleeveface - co to jest? To fotografia osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące czasem zabawne, czasem kreatywne połączenie osobowości czytelnika z jego książkowym wcieleniem. Dopuszczamy również wykorzystanie okładek książek, które nie przedstawiają postaci.  

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie, proszone są o kontak z nauczycielem języka polskiego.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin VIII Powiatowego Konkursu Czytelniczo - Fotograficznego „Ubierz się w książkę!.pdf 521.04KB pobierz Plik: Regulamin VIII Powiatowego Konkursu Czytelniczo - Fotograficznego „Ubierz się w książkę!.pdf
do góry