Unia Europejska - Projekty
Strona główna/O Szkole

O Szkole

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. PORUCZNIKA PILOTA FRANCISZKA SURMY
44-341 Gołkowice ul. 1 MAJA 101A
tel. 032 47 27 644

 Godziny urzędowania sekretariatu - 7.30-15.30

Budynek naszej szkoły

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach powstała w 1962 roku. Od roku szkolnego 2008/2009 szkoła wchodziła w skład Zespołu Szkół w Gołkowicach. Dyrektorem szkoły do dnia dzisiejszego jest Pan Waldemar Paszylka, który wcześniej przez 9 lat kierował gimnazjum. Patronem szkoły do 31 sierpnia 2017 r. był Stanisław Staszic - wybitny uczony, ksiądz, polski działacz oświeceniowy.
Od roku szkolnego 2017/2018 nasza szkoła stała się Szkołą Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi ( klasy drugie i trzecie do zakończenia nauki ) i przybrała imię dotychczasowego patrona gimnazjum Pilota Porucznika Franciszka Surmy.

W bieżącym roku szkolnym do naszej szkoły uczęszcza 327 uczniów podzielonych na 15 oddziałów klasowych. 

Chcemy, by szkoła była dla dzieci ich drugim domem. Otaczamy swoich uczniów życzliwą opieką. Tworzymy bezpieczną atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów, budowaniu poczucia własnej wartości. Pomagamy wkraczać w fascynujący świat wiedzy.
Działania zmierzające do indywidualizacji rozwoju każdego dziecka nauczyciele podejmują wspólnie z rodzicami.

Kładziemy nacisk na:

 • rozwijanie twórczego myślenia,
 • wyrabianie analitycznego podejścia do otaczającej rzeczywistości,
 • opanowanie języka angielskiego,
 • umiejętność posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu,
 • umożliwianie uczniom prezentacji swojej wiedzy i umiejętności,
 • czynny udział w życiu kulturalnym małej ojczyzny.

Wszystkim uczniom zapewniamy:

 • wysoki poziom nauczania,
 • naukę języka angielskiego od klasy pierwszej,
 • zajęcia w nowocześnie wyposażonej pracowni komputerowej,
 • opiekę w świetlicy szkolnej,
 • uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań,
 • lekcje wychowania fizycznego w sali gimnastycznej,
 • zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne,
 • korzystanie z biblioteki,
 • obiady w szkolnej stołówce,
 • systematyczną pomoc pedagoga szkolnego,
 • zajęcia logopedyczne,
 • szeroki program imprez klasowych i szkolnych,
 • bogatą ofertę imprez sportowo-rekreacyjnych,
 • wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
 • wyjazdy do kin i teatrów,

Procesem dydaktyczno-wychowawczym kieruje wykwalifikowana kadra nauczycielska, która dba o harmonijny rozwój każdego dziecka, jaki dokonuje się w procesie kształcenia umysłowego, moralno-społecznego, estetycznego, techniczno i fizyczno-zdrowotnego. Uczniowie biorą udział w przeróżnych konkursach organizowanych w szkole lub na terenie gminy.

do góry