Unia Europejska - Projekty
Strona główna/Dla Uczniów/Konkursy/Konkursy pozaszkolne

Konkursy pozaszkolne

XXIV Powiatowy Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Złoty Wawrzyn” 2024

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w XXIV Powiatowym Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Złoty Wawrzyn” 2024

Regulamin Przeglądu:

 • Celem konkursu jest podkreślenie roli i rangi twórczości w życiu młodego pokolenia.
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie powiatu wodzisławskiego szkół podstawowych, klas podstawowych i ponadpodstawowych, którzy nie przekroczyli 21 roku życia. 
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedłożenie trzech wierszy lub fragmentu prozy literackiej (nie więcej niż 3 strony czcionką 12 interlinia 1,5) 
 • Na konkurs nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach oraz ogłaszane drukiem w prasie czy też w wydawnictwach zwartych.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zgłoszenie się do pań polonistek.

XXIV  Wojewódzki Konkurs Plastyczno-literacki „Czy pływam, czy biegam, czy też szusuję, aktywność fizyczną chętnie promuję.”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas I - IV
 • uczniowie klas V - VIII

Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej i literackiej na temat: „Czy pływam, czy biegam, czy też szusuję, aktywność fizyczną chętnie promuję”. Prace powinny mówić o zaletach aktywności fizycznej. W ocenie prac ważne jest ciekawe i nietuzinkowe ujęcie tematu w pracy literackiej oraz oryginalność techniki w pracy plastycznej. Więcej szczegółów dotyczących konkursu znajduje się w załączonym regulaminie.

Uczniowie klas I-III zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o kontakt z wychowawcą, zaś uczniowie klas IV-VIII z nauczycielami: Panią Elżbietą Krzysztofczyk-Kosek, Panią Krystyną Kelner lub Panem Grzegorzem Wolnym.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin konkursu.pdf 855.73KB pobierz Plik: Regulamin konkursu.pdf

Powiatowy Konkurs Czytelniczo-Fotograficzny "Ubierz się w książkę"

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych powiatu wodzisławskiego do udziału w VIII Powiatowym Konkursie Czytelniczo-Fotograficznym "Ubierz się w książkę"

 • Technika i format prac: należy wykorzystać metodę (technikę, zjawisko) sleeveface i wykonać plakat-zdjęcie w formacie min. A3 (w formie wydruku oraz pliku przesłanego drogą elektroniczną).
 • Do pracy należy dołączyć przygotowaną przez autora plakatu - zdjęcia krótką recenzję książki wykorzystanej do przygotowania pracy.
 • Wymagania techniczne recenzji: max 1 strona A4,czcionka Times New Roman, wielkość 12 
 • Sleeveface - co to jest? To fotografia osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące czasem zabawne, czasem kreatywne połączenie osobowości czytelnika z jego książkowym wcieleniem. Dopuszczamy również wykorzystanie okładek książek, które nie przedstawiają postaci.  

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie, proszone są o kontak z nauczycielem języka polskiego.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin VIII Powiatowego Konkursu Czytelniczo - Fotograficznego „Ubierz się w książkę!.pdf 521.04KB pobierz Plik: Regulamin VIII Powiatowego Konkursu Czytelniczo - Fotograficznego „Ubierz się w książkę!.pdf

 Konkurs gawędziarski "Fedrowani w godce"

Stowarzyszenie „Vladislavia” serdecznie zaprasza dzieci z klas I-III oraz IV-VIII do udziału w XIII edycji Konkursu Gawędziarskiego „Fedrowani w godce”. |
Celem konkursu jest kultywowanie oraz popularyzowanie gwary oraz tradycji śląskich. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe z całego województwa śląskiego.
Repertuar uczestnika może obejmować:

 • gawędy z przekazu ustnego; 
 • gawędy własnego autorstwa;
 • gawędy publikowane.

Tematyka gawęd powinna być związana z życiem śląskiej rodziny. Mile widziane gawędy, które odnosić się będą
do pracy w górnictwie i związanych z nią tradycji. Gawęda może być tekstem wierszowanym. Dla ilustracji i ubarwienia utworu dopuszcza się drobne wstawki poetyckie, powiedzonka, przysłowia, przyśpiewki, gra na instrumencie. 
Tekst gawędy musi być prezentowany z pamięci. Za teksty własnego autorstwa uczestnicy mogą uzyskać
dodatkowe punkty.
Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru;
 • autentyczność;
 • zachowanie ludowego charakteru;
 • czystość gwary;
 • poprawna dykcja, interpretacja i gest;
 • ogólny wyraz artystyczny;
 • strój.

Czas prezentacji powinien mieścić się w przedziale czasowym 2- 5 minut. Przesłuchania konkursowe odbędą się w Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim. 27 listopada od godz. 9:00 zaprezentują się uczestnicy w kategoriach przedszkole i szkoły podstawowe klasy I-III, 28.11 od godz. 9:00 uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII, uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli.

Uczniowie klas I-III zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o kontakt z wychowawcą, natomiast uczniowie klas IV-VIII z Panią Ewą Chmiel.

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zaproszenie na konkurs.pdf 81.82KB pobierz Plik: Zaproszenie na konkurs.pdf
pdf Regulamin-XIII-Konkursu-gawędziarskiego-Fedrowani-w-godce-2023 1.pdf 258.61KB pobierz Plik: Regulamin-XIII-Konkursu-gawędziarskiego-Fedrowani-w-godce-2023 1.pdf
pdf Karta-zgłoszenia.pdf 326.47KB pobierz Plik: Karta-zgłoszenia.pdf

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Portrety ludzi (nie)zwykłych”


Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży „Portrety ludzi (nie)zwykłych”. 
Aby wziąć w nim udział należy stworzyć pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką, w formacie A3 lub A4, przedstawiającą jedną z osób wprowadzonych do Panteonu Górnośląskiego w 2023 r. |Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody i wystawę prac konkursowych!

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdą Państwo na stronie https://panteon-gornoslaski.pl/konkursy/.

VI Konkurs Gwarowy dla dzieci przedszkolnych i szkolnych Gminy Godów im. Eugeniusza Tomasa pod patronatem Wójta Gminy Godów

Informacja o konkursie

 1. Konkurs odbędzie się 28 listopada 2023 r. o godzinie 10:00 w sali Ośrodka Kultury w Gołkowicach. 
 2. Organizatorami konkursu są: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie oraz Urząd Gminy w Godowie. 
 3. Konkurs przebiegać będzie w następujących kategoriach:
  a) dzieci przedszkolne
  b) dzieci szkolne klasy I - III
  c) dzieci szkolne klas IV - V
  d) młodzież klas VI - VIII 
 4. Regulamin przewiduje wyłącznie występy solowe. 
 5. Czas prezentacji powinien mieścić się w przedziale:
  • kategoria a. 3-5 min
  • kategoria b. 3-7 min
  • kategoria c. i d. 5-10 min
 6. Występy uczestników oceniane będą przez 3 - osobowe Jury. 
 7. Wystąpienie uczestnika może obejmować:
  • gawędy z przekazu ustnego
  • gawędy publikowane
  • wierszyki śląskie
  • oraz inne utwory w gwarze śląskiej 
 8. Tekst wygłaszany przez uczestnika musi być wyuczony na pamięć. Nie dopuszcza się czytania z kartek. 
 9. Jury oceniać będzie:
  • zachowanie ludowego charakteru
  • interpretację gwarową wystąpienia
  • ogólny wyraz artystyczny 
 10. Członkowie jury po wysłuchaniu wszystkich występów przyznają osobno dla każdej kategorii I, II i III miejsce. Dopuszcza się także przyznanie wyróżnień. 
 11. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci biorących udział w konkursie, wyrażeniem zgody na publikację zdjęć oraz na akceptację warunków regulaminu konkursu.
 13. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszonę są o zgłoszenie się do wychowawców ( klasy I-III ) oraz do pani Ewy Chmiel ( klasy IV-VIII ).

Powiatowy Konkurs Poetycko-Plastyczny "Wierszem malowane"

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III. Jego celem jest popularyzowanie wśród dzieci poezji polskiej, promowanie i rozwijanie wyobraźni twórczej, zachęcanie do obserwacji przyrody, kształtowanie i doskonalenie umiejętności plastycznych oraz rozwijanie kreatywności.
Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej do wiersza, który znajduje się poniżej. Prace mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A3.
Prace i zgody na przetwarzanie danych osobowych otrzymane od wychowawców należy dostarczyć do dnia 8 listopada.
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie.

 „Kosmos” - Natalia Łasocha

Kosmos jest ogromny i wciąż niezbadany,

ale osiem planet bardzo dobrze znamy.

One nieprzerwanie krążą wokół Słońca.

A Słońce to gwiazda, jasna i gorąca.

Merkury jest najmniejszy i krąży powoli.

Wenus, widoczna z daleka, to najgorętsza planeta.

Ziemia - to tu mieszkamy, na niej powstało życie.

Mars jest w kolorach czerwieni, sporo tu skał i kamieni.

Jowisz z wszystkich największy, z Wielką Czerwoną Plamą.

Saturn ma siedem pierścieni, barwami toffi się mieni.

Uran, błękitna kula, jakby mgłą otoczona.

Neptun na końcu wiruje, tu zimno nie ustępuje.

 

 

do góry