Unia Europejska - Projekty

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gołkowicach 

Waldemar Paszylka

Dyrektor szkoły Waldemar PaszylkaDyrektor Zespołu Szkół w Gołkowicach od 2008 roku, w latach 1999 - 2008 dyrektor Gimnazjum w Gołkowicach, 1994 - 1999 dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaziskach. Staż pracy - 40 lat . Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Mgr historii - Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2 stopień specjalizacji zawodowej z historii, nauczyciel dyplomowany, ukończone studia podyplomowe z zarządzania. Nagroda Kuratora Oświaty, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony dla ZHP, wielokrotnie nagrodzony Nagrodą Wójta Gminy. Członek Klubu Lidera przy WOM w Katowicach. Członek OSKKO - Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Uczestnik Zjazdów Dyrektora Szkoły w Warszawie. Autor bądź współautor publikacji poświęconych historii lokalnej. Miłośnik podróży, szachów, brydża i ogrodu.

Zastępca dyrektora 

BEATA BIENIA

Zastępca dyrektora Pani Beata BieniaZastępczyni dyrektora od 2023 roku, staż pracy 17 lat. Związana ze Szkołą Podstawową w Gołkowicach od 2006 roku. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach , magister filologii polskiej. Nauczycielka dyplomowana, nauczane przedmioty: język polski i logopedia. Ukończone studia podyplomowe: logopedia oraz zarządzanie oświatą oraz zakończony kurs kwalifikacyjny: „Mediator szkolny”. Uczestniczka Kongresów Polonistycznych w Warszawie i egzaminatorka egzaminów z języka polskiego. Tworzyła lub współtworzyła innowacje: ”Gamifikacja na lekcjach języka polskiego” oraz „Mediacje rówieśnicze”. Opiekunka laureatów oraz finalistki wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymała Nagrody Dyrektora oraz Nagrody Wójta. Członkini Sieci Dyrektorów przy WOM w Katowicach. Autorka i współautorka książki poświęconej lokalnej historii. Miłośniczka podróży i literatury.

 

Zastępca dyrektora 

Edyta Bebek

Zastępca dyrektora Edyta BebekZastępca dyrektora od 2011 roku. Staż pracy 32 lata. Związana ze Szkołą Podstawową w Gołkowicach od 1993 roku. Nauczyciel dyplomowany, nauczane przedmioty: matematyka i zajęcia techniczne. Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończone studia podyplomowe: informatyka, matematyka oraz zarządzanie oświatą. Opiekun laureatów oraz finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymała Nagrody Dyrektora oraz Nagrody Wójta. W 2017 r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

do góry