Unia Europejska - Projekty

Dyrekcja

 

Pełniąca obowiązki dyrektora szkoły

BEATA BIENIA

Zastępca dyrektora Pani Beata BieniaZastępczyni dyrektora od 2023 roku, staż pracy 17 lat. Związana ze Szkołą Podstawową w Gołkowicach od 2006 roku. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach , magister filologii polskiej. Nauczycielka dyplomowana, nauczane przedmioty: język polski i logopedia. Ukończone studia podyplomowe: logopedia oraz zarządzanie oświatą oraz zakończony kurs kwalifikacyjny: „Mediator szkolny”. Uczestniczka Kongresów Polonistycznych w Warszawie i egzaminatorka egzaminów z języka polskiego. Tworzyła lub współtworzyła innowacje: ”Gamifikacja na lekcjach języka polskiego” oraz „Mediacje rówieśnicze”. Opiekunka laureatów oraz finalistki wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymała Nagrody Dyrektora oraz Nagrody Wójta. Członkini Sieci Dyrektorów przy WOM w Katowicach. Autorka i współautorka książki poświęconej lokalnej historii. Miłośniczka podróży i literatury.

 

Zastępca dyrektora 

Edyta Bebek

Zastępca dyrektora Edyta BebekZastępca dyrektora od 2011 roku. Staż pracy 32 lata. Związana ze Szkołą Podstawową w Gołkowicach od 1993 roku. Nauczyciel dyplomowany, nauczane przedmioty: matematyka i zajęcia techniczne. Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończone studia podyplomowe: informatyka, matematyka oraz zarządzanie oświatą. Opiekun laureatów oraz finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymała Nagrody Dyrektora oraz Nagrody Wójta. W 2017 r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

do góry