Unia Europejska - Projekty
Strona główna/O Szkole/Wyjątkowe wydarzenia/Spotkanie ze wspaniałym aktorem, modelowym Ślązakiem, absolwentem Szkoły Podstawowej w Gołkowicach Marianem Dziędzielem./Wieczorek Poetycko-Muzyczny "Szymborską jesień się zaczęła …"/Witamy najmłodszych wśród braci uczniowskiej!/Festyn szkolny/Wieczorek poetycko-muzyczny/Festyn rodzinny w Gołkowicach/Pasowanie na ucznia/Ślubowanie uczniów klas pierwszych/Poezja wieczoru jesiennego/Ślubowanie pierwszaków./Magiczne spotkanie z tradycją Świąt Bożego Narodzenia/Barbórka

Barbórka

SPOTKANIE ZE  WSPANIAŁYM AKTOREM, MODELOWYM ŚLĄZAKIEM, ABSOLWENTEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOŁKOWICACH MARIANEM DZIĘDZIELEM - LISTOPAD 2023

Spotkanie ze wspaniałym aktorem, modelowym Ślązakiem, absolwentem Szkoły Podstawowej w Gołkowicach Marianem Dziędzielem.

WIECZOREK POETYCKO-MUZYCZNY - PAŹDZIERNIK 2023

Wieczorek Poetycko-Muzyczny "Szymborską jesień się zaczęła …"

ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW - WRZESIEŃ 2023

 

FESTYN SZKOLNY - CZERWIEC 2023

 

WIECZOREK POETYCKO-MUZYCZNY - PAŹDZIERNIK 2022

FESTYN RODZINNY - CZERWIEC 2022

ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW - WRZESIEŃ 2022

ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW - WRZESIEŃ 2021

POEZJA WIECZORU JESIENNEGO - PAŹDZIERNIK 2021

Poezja wieczoru jesiennego

ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW - WRZESIEŃ 2019

MAGICZNE SPOTKANIE Z TRADYCJĄ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA - GRUDZIEŃ 2019

Magiczne spotkanie z tradycją Świąt Bożego Narodzenia

BARBÓRKA - GRUDZIEŃ 2019

 

do góry