Unia Europejska - Projekty

SKO

Szkolna Kasa Oszczędności

Ważną rolę w codziennym życiu człowieka odgrywa umiejętność właściwego gospodarowania pieniędzmi. Powinniśmy się jej uczyć od najmłodszych lat.
Taką możliwość dają Szkolne Kasy Oszczędności.

W naszej szkole Szkolna Kasa Oszczędności działa od listopada 2006 roku pod patronatem Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju. Uczniowie naszej szkoły uczą się oszczędzać wpłacając drobne kwoty na książeczkę SKO. Poznają w ten sposób prawdziwą wartość pieniądza.

REGULAMIN SKO

Do SKO może należeć każdy chętny uczeń naszej szkoły.

 1. Uczeń staje się członkiem SKO w chwili dokonania pierwszej wpłaty.
 2. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO otrzymana od opiekuna.
 3. Opiekunem SKO jest pani: Justyna Jankowska.
 4. Na książeczkę można wpłacić każdą kwotę pieniędzy, nie mniej jednak niż 1 zł.
 5. Każdy ma obowiązek pilnować swojej książeczki i dbać o estetyczny jej wygląd.
 6. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić się do opiekuna, który na podstawie karty wpłat i wypłat wystawi nową książeczkę SKO z napisem duplikat.
 7. Szkolny opiekun SKO przyjmuje oszczędności od uczniów i wpłaca je do Banku Spółdzielczego.
 8. Opiekun SKO prowadzi dokumentację zgodnie z wytycznymi Banku Spółdzielczego.
 9. Oszczędzający uczeń ma prawo do wypłacania pieniędzy ze swojej książeczki za zgodą rodziców.
 10. Wpłat i wypłat z książeczki może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzic.
 11. Odsetki od oszczędzania będą przeznaczone na nagrody rzeczowe dla najlepiej oszczędzających i szkolne pomoce dydaktyczne.
do góry