Unia Europejska - Projekty
Strona główna/O Szkole/Projekty/"Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Godów"

"Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Godów"

Loga: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Śląska oraz Unii Europejskiej

 

Projekt pt. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Godów”

Czas realizacji: 01.01.2023 r. - 31.03.2023 r.
Wartość projektu: 38 823,53 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 33 000,00 zł

Projekt realizowany jest przez 3 szkoły zlokalizowane na terenie Gminy Godów: 

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach
  • Szkoła Podstawowa im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 10 uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych podlegających pod Gminę Godów w okresie od 01.01.2023 do 31.03.2023 poprzez zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla uczniów ukraińskich, zakup sprzętu ICT, zakup pomocy dydaktycznych oraz doposażenie pracowni przedmiotowej.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

Rodzaj zajęć

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego

7 gr x 10 godzin zajęć - Łącznie 70 godzin

Projekt zostanie skierowany do 10 uczniów uciekających z terenu Ukrainy, których przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. oraz zostali wpisani do rejestru PESEL z nadanym statusem UKR, w tym 6 uczennic, 4 uczniów uczęszczający do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Godów.  

Do projektu rekrutowani będą uczniowie z Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany jest za legalny na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z dnia 12 marca 2022 r., poz. 583) oraz w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i zostali wpisani do rejestru PESEL ze statusem UKR.

Z uwagi na specyfikę grupy docelowej proces rekrutacji przeprowadzi nauczyciel w danej szkole, rekrutując uczestników do projektu na podstawie najpilniejszych, zdiagnozowanych potrzeb. Dokumenty rekrutacyjne zostaną dostosowane do potrzeb uczestników projektu.

Załączniki rekrutacyjne:

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Formularz zgłoszeniowy zał. nr 1.pdf 1.05MB pobierz Plik: Formularz zgłoszeniowy zał. nr 1.pdf
pdf Oświadczenie zał. nr 2.pdf 504.02KB pobierz Plik: Oświadczenie zał. nr 2.pdf
pdf Regulamin rekrutacji.pdf 723.85KB pobierz Plik: Regulamin rekrutacji.pdf

 Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny.

 

do góry